Κοινωνική Ευθύνη

Αναγνωρίζοντας ότι μια εταιρεία κρίνεται όχι μόνο από τα προϊόντα και τα οικονομικά της αποτελέσματα αλλά και από τη συμπεριφορά της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η DIMOPOULOS FOUNDATION INVESTMENT GROUP S.A. έχει θέσει αδιαπραγμάτευτο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα πρόγραμμα δράσεων και μακροχρόνιων χορηγιών.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

logo mentirpharm logo marciogroup logo propobos logo smarties