Εταιρικές Διαδικασίες

Για να διασφαλίσει την ομαλή ροή των επιχειρησιακών της λειτουργιών, η DIMOPOULOS FOUNDATION INVESTMENT GROUP S.A. έχει θεσπίσει ειδικές διαδικασίες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

logo mentirpharm logo marciogroup logo propobos logo smarties