Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου: Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Εξωτερικοί φορείς: Αξιολόγηση της ποιότητας και πιστοποίηση των διαδικασιών από ανεξάρτητους φορείς.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

logo mentirpharm logo marciogroup logo propobos logo smarties